Guangzhou Performance – 21st Nov 2013 [ Wu Ze Tian ]